Revidovat elektrospotřebiče se vyplácí nejen firmám

Revize elektrospotřebičů je povinná ve firmách – existují právní normy, které ukládají firmám a všem zaměstnavatelům a provozovatelům veřejných prostor revidovat elektrické přístroje, s nimiž přijdou lidé do styku. Týká se to směrnice tzv. „ochrany zdraví při práci“, která je součástí zákoníku práce. Kromě pracovišť se však spotřebiče mohou používat např. na seminářích, výstavách, vernisážích a podobných akcích, kde lidé obsluhují např. kávovary, chladničky, odšťavňovače, mixéry, topinkovače atp. Zákon zkrátka pamatuje a měl by pamatovat i v budoucnu na tyto záležitosti, což ostatně také mnozí z vás schvalují alespoň zdravým selským rozumem.

elektrikář u jističů

Revize naštěstí neprobíhají dlouho a nejsou náročné jak časově, tak pro většinu firem ani cenově. Na druhou stranu – ono jde samozřejmě o regule zákona, ale pořád je lepší mít záruku nejen na papíře, ale skutečnou a reálnou – hmatatelnou. Zkrátka když se někdo smrtelně zraní kvůli zkratu obyčejného topinkovače nebo když dojde k požáru kvůli vadné přívodní šňůře od chladničky, bude pak pozdě zpytovat svědomí.

elektro revize

Revizi elektrospotřebičů si můžete nechat provést i doma – moudří lidé si počínají v životě tak, že se věnují prevenci, a to jak ohledně stravovacího režimu, ústní a tělesné hygieně, spánku a odpočinku, pohybovým aktivitám a dalším pozitivním činnostem, tak třeba i zabezpečení proti požáru či úrazu elektrickým proudem. Vyplatí se mít doma detektor kouře, detektor oxidu uhelnatého (když máte karmu a plynový kotel), práškový hasicí přístroj (revidovaný), ale vyplatí se i revize elektrických rozvodů, hromosvodu a přístrojů v domácnosti.

Prevence je totiž ten nejlepší lékař a zabezpečení je moudřejší, než hloupé rady těch, co to zlehčují, a kteří mnohdy doplácí na svou naivitu a lehkovážnost. Zkrátka, kdo je bdělý a moudrý, je vždy ve výhodě.